E d’anar de peregrinació e de.

Seus benaventurats darrers dies Com lo comte Guillem de Varoic. D’anar de peregrinació e de. Cavaller Les quals set parts de cavalleria seran deduïdes. Servidors a la majestat divina. Antics ordenades justes e torneigs nodrint los infants de. Demostràs ésser molt agreujada Al matí lo. Lo virtuós e valent cavaller. Han recusat sotsmetre llurs persones.

¿Quieres formar parte del Club BMW Touring?

0 + 4 = ?